Website Gebruiksvoorwaarden

1. Relatie tussen jou en Yookr

Door te verbinden met onze websites, zoals www.yookr.nl, (hierna "Website") en door deze te gebruiken, verklaart je uitdrukkelijk akkoord te gaan met de volgende Gebruiksvoorwaarden van onze Website. De website is eigendom van Yookr B.V., een Nederlandse vennootschap, gevestigd te Villa Flora, Sint Jansweg 20, 5928 RC Venlo, in Nederland. (Hierna "Yookr" of "Wij" genoemd).

De volgende Yookr Website Gebruiksvoorwaarden zijn een subset van de Yookr Diensten Algemene Voorwaarden. De Yookr Website Gebruiksvoorwaarden vervangt enig ander document van de Yookr Diensten Algemene Voorwaarden betreffende de Website. Als gebruiker erken en bevestig je:

 • Dat je de Yookr Website Gebruiksvoorwaarden hebt gekregen, volledig gelezen en begrepen;
 • In het bezit te zijn van de Yookr Website Gebruiksvoorwaarden op duurzame media, met name, maar niet beperkt tot, door ze uit te printen;
 • Volwassen te zijn en bewust zijn van wettelijke voorschriften of de bevoegdheid te hebben om deze te ondertekenen;
 • Dat je het recht hebt om de Website te benaderen en gebruiken

Elk bezwaar tegen de Yookr Website Gebruiksvoorwaarden (hierna "Voorwaarden") zullen worden geïnterpreteerd als een weigering om de voorwaarden te accepteren. INDIEN JE NIET AKKOORD BENT MET DEZE VOORWAARDEN, WORD JE VERZOCHT OM GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE WEBSITES.

2. Aanpassing van de Yookr Website Gebruiksvoorwaarden

Wij kunnen onze Yookr Website Gebruiksvoorwaarden wijzigen om aan te passen aan de behoeften van onze gebruikers, aan de evolutie van het juridisch kader of wanneer we onze producten en diensten ontwikkelen of om het even welke gebeurtenis die door Yookr wordt geacht voldoende te zijn om dergelijke wijzigingen te beheren. Elke nieuwe versie van de Yookr Website Gebruiksvoorwaarden wordt niet met terugwerkende kracht toegepast, maar vervangt alle vorige Yookr Website Gebruiksvoorwaarden.

Wij raden je aan de Yookr Diensten Algemene Voorwaarden te raadplegen en de laatste versie op duurzame media op te slaan.

3. Doel

De Yookr Website Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing wanneer je verbinding maakt met en / of onze Websites gebruikt. Door gebruik te maken van de website, kunnen in bepaalde gevallen ook andere voorwaarden van toepassing zijn als:

 • Je gebruik maakt van onze applicaties, ook als u via de website toegang hebt tot deze applicaties. In dat geval verwijzen wij ook naar de Applicatie Gebruiksvoorwaarden;
 • Een product of Dienst koopt via de website. In dat geval verwijzen wij ook naar onze Algemene Verkoopvoorwaarden;

4. Gebruik van de Website

Door in overeenstemming met deze voorwaarden gebruik te maken van de website, kunt u mogelijk gebruik maken van bepaalde functies en die toegang geven tot gegevens die door Yookr, zijn geaffilieerde of partners worden geleverd. Je bent op de hoogte van het feit dat we op elk moment de website geheel of gedeeltelijk kunnen wijzigen. Bij het gebruik van de website, mag je niet:

 • Gebruik maken van de Website in strijd met wet of regelgeving, rechten van derden, zoals intellectuele eigendomsrechten, privacy, enz.;
 • Handelen op een manier, die Yookr, haar geaffilieerde partners of gebruikers van onze Applicaties, producten en Diensten zal schaden;
 • Frauduleuze gegevens op of via de Website toevoegen;
 • Fraudeleuze gegevens in de Applicatie toevoegen of op de servers van Yookr zetten;
 • De goede werking van de Website belemmeren of verstoren of de Website gebruiken op een manier die in strijd is met eventuele rechten van derden of andere partijen;
 • Activiteiten uitvoeren en / of gebruik maken van een methode waarmee gegevens van onze servers kunnen worden opgehaald, met inbegrip van gegevensschrapen, data-ophalen, webcrawling van de website of onze database, waardoor directe of indirecte migratie en / of duplicatie van een belangrijk deel van de gegevens en Diensten mogelijk is die vanaf de website toegankelijk zijn;
 • De Website onderzoeken, scannen en technisch analyseren;
 • Testen op beveiligingslekken, prestaties en functionaliteit van de Website om andere redenen dan die welke strikt noodzakelijk zijn om de Website te gebruiken;
 • Schending van eventuele beveiligingsmaatregelen die door Yookr op de Website zijn uitgevoerd;
 • Onwettige middelen gebruiken om welke authenticatiemethode dan ook die door Yookr is geïmplementeerd, te overtreden om de verbinding te maken met de applicatie en / of de verkoopmodule;
 • Toegang krijgen tot een gedeelte van de Website dat niet specifiek toegankelijk is voor jou of voor het gebruikelijke gebruik van de Website.

5. Connectie en identificatie

Sommige functies en delen van de Website kunnen identificatie vereisen via een account. Mocht je een account aanmaken, dan word je gevraagd een aantal vereisten te volgen om te vermijden dat een derde toegang krijgt tot jouw account.

Daarom moet je controleren of je wachtwoord voldoende beveiligd is (samengesteld uit voldoende karakters, hoofdletters en kleine letters, speciale karakters en alfanumerieke tekens, enz.), dien je uit te loggen als je de sessie of Website verlaat. Toegang tot je account en / of andere middelen tot uw beschikking om verbinding te maken met de Website vallen onder je eigen aansprakelijkheid.

Wij herinneren je eraan dat toegang tot je account toegang biedt tot jouw persoonlijke gegevens. Elke verbinding met jouw account door een derde en waarvoor je vooraf toestemming hebt gegeven, is je eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor persoonsgegevens die aan een of meerdere partijen worden meegedeeld via een machtiging die je impliciet of expliciet aan één of meerdere partijen geeft. Het verlaten van de Website zonder uit te loggen, moet beschouwd worden als een impliciete machtiging.

Om de toegang via het elektronische systeem te vergemakkelijken, herinneren wij u eraan dat uw identificatie via het gebruik van Cookies geautomatiseerd kan worden.

6. Intellectuele Eigendom

Wanneer je verbinding maakt met de Website en wanneer je deze gebruikt, geven wij, of een derde partij die speciaal hiervoor is aangewezen, jou het persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, niet-onderliggende, niet-exclusieve gebruiksrecht van de website, strikt beperkt tot het doel van deze overeenkomst en het land van waaruit je verbinding maakt met de website. 

De website bestaat uit elementen zoals tekst, interfaces, foto's, grafieken, afbeeldingen, browsermiddelen, handelsmerken, logo's, grafieken, ontwerpen, muziek, kunstwerken, computercodes, software, lettertypen of enig ander element dat alle intellectuele eigendomsrechten bevat, eigendom, gecontroleerd door Yookr of licentie gegeven aan Yookr om in de Website te worden opgenomen. (Hierna "Website Element" genoemd) Deze licentie geeft u geen recht op het onderzoeken van de werking van een deel of de gehele Website via reverse engineering, extractie, decompileren te onderzoeken of om verbeteringen, wijzigingen, marketing, verhuur, licentiering of vertaling van de gehele Website of een deel van de Website Element uit te voeren. Elk gebruik van een deel of het gehele Website Element dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door deze Yookr Website Gebruiksvoorwaarden vereist onze uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming.

7. Gebruik van Yookr handelsmerken en foto's van onze producten

Wij staan ​​het gebruik van (1) onze handelsmerken toe, (2) de foto's en media die hiervoor beschikbaar zijn (3) hyperlinks naar onze website (hierna de "geautoriseerde inhoud") door een website eigenaar, elke API gebruiker en eventuele sociale media Gebruiker (hierna de "geautoriseerde gebruiker"). De hiervoor genoemde rechten zijn beperkt voor informatieve doeleinden op internet, in overeenstemming met de aanwezigheid en / of mededeling en / of opmerkingen van eventuele gerelateerde informatie die direct of indirect aan producten en Diensten van Yookr (hierna de "Informatie") zijn gekoppeld. Elk ander gebruik van de Geautoriseerde Inhoud die niet uitdrukkelijk is toegestaan, vereist onze uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden.

Je dient de volgende beperkingen te accepteren overeenkomstig het gebruik van de geautoriseerde inhoud:

 • Je mag geen geautoriseerde inhoud vervalsen, met inbegrip van onvolledige of onjuiste citaten en je zult voldoen aan elke presentatie standaard die is gekoppeld aan de geautoriseerde inhoud;
 • Wij kunnen, om welke reden dan ook, en zonder voorafgaande melding aan jou, een verzoek indienen om uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur de gehele of gedeeltelijke geautoriseerde inhoud te verwijderen;
 • Door gebruik te maken van de geautoriseerde inhoud, mag je geen andere relatie, dan die van de voorwaarden, tussen jou en Yookr voorstellen. Elk gebruik van de geautoriseerde inhoud dient geen verwarring tussen de producten en Diensten van Yookr en jouw media, producten en diensten te creëren. De volgende lijst zijn voorbeeld van niet toegestaan gedrag met betrekking tot de Geautoriseerde Inhoud: het gebruik van Geautoriseerde Inhoud als naam van een mobiele applicatie, een social media pagina of voor een presentatie als de Geautoriseede Inhoud het belangrijkste element , domeinnaam, etc. daar in is.

8. Hypertext link

Onder voorbehoud van de volgende bepaling, machtigen wij jou hierbij om een ​​hypertekst link naar onze website of naar een andere gekoppelde pagina te gebruiken. De hypertextlink mag niet:

 • Worden gebruikt in combinatie met een framing methode.
 • Enige vooroordelen ten aanzien van Yookr veroorzaken.
 • Een andere relatie tussen Yookr en de website met de hypertekst link veronderstellen, anders dan hetgeen is toegestaan in de voorwaarden.
 • Inbreuk op Intellectuele Eigendom veroorzaken.

Een geautoriseerde gebruiker mag Deep link gebruiken. De website kan links bevatten naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die je van deze websites van derden kunt krijgen. Echter, we zullen ons uiterste best doen om Hypertext links te verwijderen die wijzen naar ongepaste inhoud als dit bij ons wordt gemeld.

9. Gebruiker commentaar

U kunt commentaren en/of meningen plaatsen op plekken die daarvoor bestemd zijn op deze website. Eventueel commentaar en advies kan door Yookr worden goedgekeurd voordat dit wordt gepubliceerd. Indien nodig, kunnen wij een bewijs van aankoop van een product van Yookr vragen als jouw commentaar en/of advies betrekking heeft op een Product of Dienst van Yookr. Zodra uw commentaar en/of advies voor publicatie zijn ingediend, kunt u het niet wijzigen. We zullen de publicatie van jouw commentaar en/of mening weigeren indien:

 • Je niet kunt bewijzen dat je de eigenaar of gebruiker bent van het product;
 • Je commentaar en/of mening in de verkeerde sectie is geplaatst;
 • Je commentaar en/of mening een kopie is van een eerder geplaatst commentaar en/of mening;
 • We jou niet kunnen identificeren;
 • We vermoeden dat bent betaald om commentaar en/of je mening te schrijven;
 • Je commentaar en/of mening niet relevant is voor het doel van de Website;
 • Je commentaar en/of mening denigrerend, beledigend of in strijd met de wet is;
 • Je commentaar en/of mening onze Producten vergelijkt met producten van onze concurrenten.

Wij kunnen jouw commentaar en/of opinie verwijderen indien die een van de bovenstaande voorwaarden schendt. Bij het indienen van een commentaar en/of mening geeft je ons het niet-exclusieve, niet-persoonlijke, kostenloze, overdraagbare, licentieerbaare en wereldwijde recht om uw commentaar en/of mening geheel of gedeeltelijk vertegenwoordigen en te reproduceren op welke manier dan ook op enig media, zoals de website, persbericht of reclame, presentatie of fysieke of digitale media zolang de rechten juridische bescherming genieten. Om je privacy te beschermen, zullen wij ons best doen contact met je op te nemen als we van jouw commentaar en/of mening over gebruik maken, zoals een advertentie of een website van een derde partij. Op jouw verzoek en/of als we u niet kunnen contacteren, accepteren wij (jij en Yookr) jouw privacy te beschermen door uw commentaar en/of mening te gebruiken zonder je te identificeren als auteur van deze reactie en/of mening.

10. Gegevens Bescherming

Bij Yookr is de bescherming van de privacy van onze gebruikers van het grootste belang. Je kunt onze Policy ten aanzien van Data Bescherming en onze Privacy Policy lezen.

We kunnen delen van jouw persoonlijke gegevens verzamelen en opslaan wanneer je onze website gebruikt, een account aanmaakt en/of een product aanschaft. Als persoonlijke gegevens wordt beschouwd informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare persoon is degene die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van een identificatienummer of een of meer factoren die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens dient te worden uitgevoerd met uw voorafgaande en vrijwillige toestemming.

Wij geven je het recht op toegang tot en het recht om eventuele gegevens over jou te corrigeren door contact op te nemen met onze service afdeling of:

Per post: Yookr - Villa Flora, Sint Jansweg 20, 5928 RC Venlo

Per email: info@yookr.org

Je kunt ten te allen tijde, tegen legitieme redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die betrekking hebben op u.

11. Garanties

Het volgende heeft betrekking op:

 • De Website
 • De Applicaties
 • De Hosting diensten
 • De API
 • Alle verbeteringen op bovenstaande.

Het volgende heeft geen betrekkingop:

 • De Producten

Tenzij vereist door een verplichte wettelijke bepaling, worden de website, de applicaties, de hostingdiensten, de API en verbeteringen van het bovenstaande (hierna de "elementen") op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis verstrekt. YOOKR MAAKT EN GEBRUIKER ONTVANGT, IN RELATIE TOT DE ELEMENTEN GEEN ANDERE GARANTIE, EXPRESS OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. WE BELOVEN NOOIT DAT DE ELEMENTEN OF ENIGE INHOUD VAN DE DIENST OF KENMERKEN VAN HET THEMA, INCLUSIEF ENIGE INFORMATIE EN DOCUMENTEN DIE U VERKOCHT ZIJN, ZIJN GEVRIJWAARD VAN FOUTEN OF DEFECTEN, OF DAT DEZE WORDEN GECORRIGEERD.

YOOKR VERWERPT ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE SCHADE DIRECT OF INDIRECT GELEDEN DOOR JOU, IN VERBAND MET OF VERWANTE AAN JOUW GEBRUIK VAN ALLE ELEMENTEN. JE HEBT ZELF DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN DE ELEMENTEN. JOUW ENIGE RECHT TEGEN YOOKR VOOR ALLE ONTEVREDENHEID OF DECEPTIE MET HET GEHEEL OF DEEL VAN HET ELEMENT OF DE INHOUD, DIRECT OF INDIRECT DAARMEE VERBONDEN, IS OM TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN HET ELEMENT. DEZE BEPERKING VAN DE ONTVANKELIJKHEID IS EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN ZONDER WELKE DE PARTIJEN NIET TOT EEN OVEREENKOMST ZOUDEN ZIJN GEKOMEN.

12. ALGEMENE BEPALINGEN

a. Scope van de overeenkomst

De Yookr Website Gebruiksvoorwaarden zijn een onderdeel van de Yookr Diensten Algemene Voorwaarden. De Yookr Website Gebruiksvoorwaarden, vervangen voor deze onderwerpen elk ander document van Yookr Diensten Algemene Voorwaarden. Deze versie van de Yookr Website Gebruiksvoorwaarden vormt de volledige overeenkomst tussen ons en annuleert en vervangt eventuele eerdere voorwaarden voor dit onderwerp.

b. Scheidbaarheid

Indien een bepaling van de Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt bepaald door een bevoegde rechter, dan wordt het ongeldige of onafdwingbare gedeelte of de bepaling als ongeschreven beschouwd.

c. Verwerping

Elke niet uitoefening of vertraging van het uitoefenen van enig recht, kracht of voorrecht krachtens deze Overeenkomst mag niet gezien worden als een afstand doen; evenmin zal gedeeltelijke uitoefening van enig recht, bevoegdheid of voorrecht enige andere of verdere uitoefening ervan uitsluiten.

d. Bewijs – Electronische communicatie

Eventuele kennisgeving en communicatie tussen Yookr en jou kan gerealiseerd worden door middel van elektronische communicatiemiddelen, zoals e-mails. U verleent hierbij uw uitdrukkelijke toestemming om via je Yookr account op electronische wijze te communiceren.

e. Regelgeving – Geschillen beslechting

In geval van eventuele controverse of geschillen tussen Yookr en jou die voortvloeien uit het gebruik van of in verband met Producten en Diensten (zoals onze Website, API, Applicatie, enz.) die door Yookr worden geleverd, zullen de partijen onmiddellijk proberen in goed vertrouwen en voordat gerechtelijke handeling plaats vindt, het geschil op te lossen door alternatieve geschillenbeslechting.

Tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving, zullen deze Yookr Website Gebruiksvoorwaarden en alle daarmee verband houdende zaken, inclusief alle geschillen, worden geregeld door de wetten van Nederland en worden geregeld in de rechtbank van Roermond (Nederland).

De partijen kunnen overeenkomen hun geschil op te lossen overeenkomstig Richtlijn 2013/11 / UE van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 over alternatieve geschillenbeslechting voor consumentengeschillen en Verordening (EU) nr. 524/2013 van de Europese Unie Parlement en Raad van 21 mei 2013 online geschillenbeslechting voor consumentengeschillen.