Groothandel in industriële gassen

De groothandel verkoopt industriële gassen in cilinders en levert daarnaast met eigen tankauto’s gassen aan klanten met vaste opslagtanks. De groothandel heeft vele duizenden gascilinders in omloop die een gezamenlijk een waarde vertegenwoordigen van meerdere miljoenen.

Vaste gastanks

Propaantank

Bij de helft van de klanten zijn de vaste opslagtanks eigendom van de groothandel die deze geplaatst heeft op eigen kosten en gecombineerd met een meerjarig afnamecontract. De andere helft van de opslagtanks is eigendom van de klant en deze heeft daarmee een vrije leverancierskeuze. Industriële gassen is een hoog competitieve markt waarbij klanten snel van leverancier wisselen.

Bij de vaste opslagtanks zijn de marges laag en is een uitgekiende logistiek noodzakelijk voor een gezonde winstmarge. Weten wat de vulgraad van een tank is, is daarin cruciaal. Echter de huidige telemetrische oplossingen zijn erg duur en worden daarom alleen geplaatst op de eigen, grotere opslagtanks die bij de klanten staan. 

 

Gascilinders

gascilinders

Het grootste probleem dat de groothandel ervaart bij gascilinders is dat deze een lange tijd (soms meerdere jaren) bij klanten op locatie staan en daarbij veelvuldig van plek wisselen. De cilinders worden op veel verschillende plekken gebruikt en gestald. De groothandel legt uiteraard per klant vast hoeveel cilinders er in gebruik zijn. Gedurende de contractduur raken er vaak cilinders kwijt en is het lastig aantoonbaar waar deze zijn gebleven. Dit is zowel voor de groothandel als zijn klanten een vervelende en lastige discussie. Het administreren van gascilinders is heel bewerkelijk en blijkt foutgevoelig met als gevolg veel afboekingen doordat cilinders kwijtraken. Jaarlijks wordt voor enkele honderdduizenden euro’s geïnvesteerd in vervanging van kwijtgeraakte cilinders.
 

De oplossing

Met behulp van het Yookr platform wordt het mogelijk om te kiezen voor sensoren die een factor 10 goedkoper zijn dan de bestaande oplossingen en die tevens in staat zijn om ook op afgelegen plekken informatie zoals locatie en vulgraad door te geven. Deze real time informatie kan vanuit het eigen dashboard op eenvoudige wijze gedeeld worden met de klant.

De inzet van het Yookr platform levert de groothandel de volgende voordelen op:

  • Verhoging van de betrouwbaarheid van de meetgegevens
  • Minder administratieve last voor de medewerkers
  • Door real time locatie tracking geen onzekerheid over locatie
  • Minder cilinders die kwijtraken en dus minder kosten voor vervanging
  • Door beter inzicht in vulgraad kunnen lege tanks en cilinders voorkomen worden, dit resulteert in minder spoedleveringen
  • Logistieke voordelen doordat beter bekend is welke gastanks gevuld moeten worden, tevens bijvullen mogelijk als halfvolle tanks op de route liggen
  • Minder vervangingsinvesteringen
  • Klanten hebben zelf inzicht in vulgraad van de tanks

Korte terugverdientijdDit alles zorgt voor een terugverdientijd van minder dan 12 maanden. Naar de klant wordt meer service geboden door bijvoorbeeld proactief te reageren o.b.v. vulgraad en verbruik.

Bij de vaste opslagtanks maakt de goedkopere sensor en het Yookr dashboard een uitgekiende planning van de tankwagens mogelijk en de mogelijkheid van dynamische prijzen o.b.v. marktprijs gas, locatie tank t.o.v. tankwagen, vulgraad, verbruik en weersverwachting. Extra service naar de klant wordt geboden door hem via het Yookr dashboard inzicht te geven in de actuele vulgraad.

Vervolgstappen

VervolgstappenHet Yookr platform zal in een volgende stap onder een eigen label ingezet worden als platform voor niet vaste klanten tegen een abonnement. Klanten kunnen dan op dat dashboard niet alleen hun vulgraad en hun verbruik inzien, maar ook externe informatie zoals marktprijzen van gas, weersverwachtingen en prognose verbruik. De groothandel kan eenvoudig, op basis van de gemeten gegevens, aanbiedingen doen en bestel- en betaalprocessen versimpelen. Op deze manier wordt een betere klantenbinding in een volatiele markt.

In een latere fase zal het logistieke proces verder geoptimaliseerd worden door de locatie informatie van de cilinders automatisch te verwerken in de bedrijfssoftware. Als een cilinder vanuit een klant locatie binnen het eigen terrein wordt gelokaliseerd, zal in de bedrijfssoftware automatisch de boeking verwerkt worden en de cilinder toegevoegd worden aan de voorraad.