Gilde opleidingen actief bezig met het Frisse Scholen programma

Gilde-logo-vierkantEen gezonde leefstijl draagt bij aan een actief en fijn leven, en betere (school)prestaties. Zo zien ze dat bij Gilde Opleidingen. De gezondheid van hun studenten en medewerkers vinden ze belangrijk.

 

Gilde Opleidingen actief bezig met gezonde school

Een gezonde leefstijl draagt bij aan een actief en fijn leven, en betere (school)prestaties. Zo zien ze dat bij Gilde Opleidingen. De gezondheid van hun studenten en medewerkers vinden ze belangrijk. Daarom wordt er werk gemaakt van gezondheid op de scholen. Gilde Opleidingen zorgt voor een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en heeft aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van onze studenten.

Een fris klimaat is een van de onderdelen genoemde onderdelen waar Gilde Opleidingen actief mee bezig is. Bij nieuwbouw wordt het gebouw volgens het Programma van Eisen voor Frisse Scholen uit 2015 neergezet. Maar ook voor bestaande gebouwen is dit Programma van Eisen van toepassing, dat is de reden dat Gilde Opleidingen in zee is gegaan met Yookr om samen het klimaat van de onderwijs lokalen in bestaande gebouwen te meten.

 

Gilde Opleidingen zorgt voor een veilige schoolomgeving en een fris klimaat.

 

Meten is weten

Dashboard gilde vierkantBij een bestaand gebouw heeft Gilde Opleidingen samen met Yookr hun onderwijs lokalen voorzien van sensoren om het klimaat te meten. Er is een centrale aansturing van de klimaat installatie voor het gebouw, maar ten tijde van de bouw was het nog niet gewoon om in elk lokaal apart te meten. Er is in het verleden wel vaker gemeten, maar dat was arbeidsintensief en steeds een momentopname of voor een korte periode. Met de nieuwe technieken die Yookr biedt, kan probleemloos en kosten effectief over een lange periode gemeten worden. Daarbij zijn de resultaten meteen zichtbaar op het real-time dashboard van Yookr. De opdracht aan Yookr is gericht op het screenen en niet op het volledig aanpassen van het klimaat.

Gebruikte sensoren

Expertkit-climateAlle gebruikte sensoren zijn draadloos en werken via het LoRaWAN netwerk van KPN. Hiermee kunnen de sensoren snel ingezet worden, zonder dat dit invloed heeft op de bestaande ICT infrastructuur. 

Naast de standaard sensoren voor temperatuur en luchtvochtigheid zijn er ook nog andere sensoren ingezet door Gilde Opleidingen. CO2 is een belangrijke graadmeter voor de gezondheid in de (onderwijs) lokalen en is tevens een van de belangrijkste metrics om de kwaliteit van de luchtverversing installatie te meten. Daarnaast wordt de hoeveelheid licht gemeten. De hoeveelheid licht bepaald mede alertheid van iemand in de ruimte en daarmee het direct het leervermogen. Door het aantal bewegingen te meten in diverse lokalen, kan vanaf afstand de bezettingsgraad van het gebouw bewaakt worden. Met die gegevens kan de bezetting van het gebouw verder geoptimaliseerd worden. Als laatste wordt ook de concentratie fijnstof gemeten, dit bijvoorbeeld als reactie op meerdere klachten over hoofdpijn op bepaalde locaties.

Weersymbool-vierkantNaast sensoren wordt de lokale weer informatie meegenomen in de meetresultaten en kan binnen het dashboard de invloed van het buitenklimaat vergeleken worden met de situatie binnen het gebouw.

 

 

De eerste uitkomsten

Vergrootglas

Naast dat Gilde Opleidingen enthousiast is over het real-time inzicht en het eenvoudige gebruik van het Yookr dashboard, zijn er meteen enkele zaken naar boven gekomen.

Het gebouw van Gilde Opleidingen had na initiële oplevering enkele grotere lokalen dan nu het geval is. Enkele van deze grote ruimtes zijn gesplitst in kleinere lokalen. Echter doordat het gebouw zowel met centrale luchtverversing als met vloerverwarming werkt, is er verschil ontstaan tussen de gesplitste ruimtes. De eerste ruimte waar de vloerverwarming binnen komt, blijkt 2 graden warmer te zijn dan de derde ruimte waarde vloerverwarming als laatste komt.

Op andere plekken blijkt, doordat er meer leerlingen in het lokaal zitten dan bij de initiële bouw rekening mee is gehouden, dat de concentratie CO2 te hoog oploopt gedurende de lessen. Tussen de lessen door en na de lessen zakt het niveau snel weer naar gezonde waarden onder de 800 ppm.

De concentratie fijnstof in de leslokalen blijft prima, zelfs bij intensief gebruik. Dit geeft aan dat de filters van de luchtverversing installatie goed werken. Om dit te testen kun je bijvoorbeeld een wierookstokje gebruiken, waarbij de concentratie fijnstof snel omhoog zal schieten.

 

Door een veranderende inrichting van het gebouw zijn er aandachtspunten ontstaan ten aanzien van het binnenklimaat.

Vervolgstappen

VervolgstappenDe eerste resultaten geven aan dat de methode van meten en het inzicht dat het Yookr dashboard biedt, enorm waardevol zijn voor een organisatie die het beste uit zijn mensen wil halen door het bieden van een gezond werk- en leer-klimaat. De metingen zullen over langere tijd uitgevoerd worden, zodat de invloed van de diverse seizoenen meegenomen kan worden in de resultaten. 

Daarnaast kunnen via het Yookr dashboard de resultaten real-time gedeeld worden met het extern bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de luchtverversing installatie. Door gericht alarmeringen in te stellen op grenswaarden kan dit bedrijf actief geïnformeerd worden bij overschrijdingen van de afgesproken normen.

Dit alles zorgt er voor dat Gilde Opleidingen nog beter in staat is om zowel medewerkers als leerlingen een binnen klimaat aan te bieden waarin optimaal gepresteerd kan worden.

 

Wil je ook aan de slag met klimaat metingen, bekijk dan onze Starterkit Climate en Expertkit Climate oplossingen, waarmee je snel en effectief aan de slag kunt.