Gezondheidszorg en HACCP-eisen

HACCPDe zorginstelling heeft meerdere gebouwen op verschillende locaties. Cliënten zitten in eigen, zelfstandige wooneenheden in deze gebouwen en locaties. De organisatie gaat steeds meer naar zelfsturende zorg- & wooneenheden.

De uitdaging

KoelkastEen vaste taak is dat meermalen per dag de koelkast temperatuur gemeten en in een logboek vastgelegd moet worden van alle koelkasten die in de wooneenheden staan. Dit is niet alleen een bewerkelijke dagelijks terugkerende taak maar er is ook een gerede kans dat deze taak er vanwege drukte inschiet of wellicht achteraf genoteerd wordt zonder werkelijke meting.

 

 

 

 

 

De Yookr oplossing

Door de inzet van eenvoudige sensoren die temperatuur en luchtvochtigheid meten en die direct zijn gekoppeld aan het Yookr platform, lossen we dit probleem snel, flexibel en betrouwbaar op. De oplossing wordt geboden zonder de bestaande ICT afdeling te belasten en de eigen IT systemen aan te passen. De voordelen zijn evident:

Betrouwbaarheid van de registratie

Geen uren meer van zorgpersoneel besteed aan registratie

Geen aanpassingen en ingrepen in bestaande ICT systemen
 

De kosten zijn €0,35 per dag per koelkast, wat zorgt voor een korte terugverdientijd.

 

 

 

Yookr-dashboard

Toekomstige ontwikkelingen

Het dasboard kan vrij gemakkelijk uitgebreid worden met meer sensoren en/of andere sensoren. Denk hierbij aan sensoren voor monitoring binnenklimaat per ruimte, bewegingen in een ruimte, lichtbeheer, etc. Belangrijk daarbij is tevens de mogelijkheid bestaat tot verregaande efficiency door verdere automatisering van processen. Dit wordt gedaan door data van sensoren te koppelen data van andere systemen en externe bronnen en op basis van een combinatie van deze gegevens automatische acties uit te voeren.