De innovatieve Melkgeitenboerderij

Al bij de start van het bedrijf “Milkygoat”waren de uitgangspunten diervriendelijkheid en milieubewustzijn. Om dat te bereiken wilde men gebruik maken van de nieuwste technieken om dit voor elkaar te krijgen. Natuurlijk maakt men voor de energievoorziening gebruik van zonnepanelen op het dak van de stal. Maar ook op andere manieren is het bedrijf innovatief gestart.

Gezond klimaat

KilmaatOok geiten houden van een gezond klimaat. Dat bevordert het welzijn van de dieren en bevorderd de melkproductie. Om die reden zijn er op diverse locaties binnen het bedrijf sensoren geplaatst die de lucht kwaliteit meten. Zowel de temperatuur als luchtvochtigheid en CO2 wordt gemeten. De sensoren in combinatie met het overzichtelijke Yookr dashboard zorgden meteen voor inzicht. 
Het mooie is dat je het effect van veranderingen meteen zelf kunt volgen en daardoor sneller bij kunt sturen om te zorgen voor het optimale klimaat voor de dieren.

Een gezond klimaat bevorderd de melkproductie van de geiten.

 

Ongedierte preventie

OngedierteEen van de zaken die bij elk agrarisch bedrijf speelt is preventie en bestrijding van ongedierte. Met name muizen en ratten vinden het heerlijk om mee te profiteren van de warme en het voedsel dat voorhanden is. Daardoor worden ziektes en besmettingen verspreid binnen het bedrijf. Bij de traditionele ongedierte preventie en bestrijding wordt vaak een bedrijf ingehuurd dat periodieke controles uitvoert (bijvoorbeeld elke vier weken), een logboek bijhoudt en indien nodig correctieve maatregelen neemt. Als er net na een bezoek vangst is, betekent dat echter dat er wekenlang een dode rat of muis blijft liggen, met alle mogelijke besmettingen en ziektes die dat met zich mee kan brengen. Om nog maar niet te spreken over het feit dat er geen nieuwe vangst gedaan kan worden tot aan de volgende controle.


Door gebruik te maken van slimme muizen- en ratten-vallen heeft het bedrijf een betere servicegraad gekregen tegen lagere kosten. De status van de muizen- en ratten-vallen kan op elk moment van de dag gecontroleerd worden in het online Yookr dashboard of de Yookr App. De vallen melden wanneer er iets gevangen is of wanneer de val dicht is zonder vangst. In beide gevallen kan de val meteen weer gereed gemaakt worden voor de volgende vangst. Daarnaast wordt automatisch het logboek gevuld met alle waargenomen veranderingen in de status van de vallen. De kosten voor visuele inspecties kunnen bespaard worden en er is continu inzicht in waar en wanneer er ongedierte is en is geweest.
 

Big data toepassingen

Big DataNiet alleen het direct meten van de status via sensoren levert de geitenfarm belangrijke informatie op, maar ook door de inzet van slimme gegevens analyse (vaak een voorloper van big data toepassingen) kan extra informatie verkregen worden. Door de analyse van de melkafgifte van iedere melkklauw in combinatie met de geit, wordt geanalyseerd welke geit hoeveel melk geeft. Een bijvangst hierbij is dat bij deze analyse defecte melkklauwen gedetecteerd worden, doordat hier een afwijkende hoeveelheid melk ten opzichte van andere melkklauwen geregistreerd wordt, wijst dat op een defect aan de melkklauw.

Door het gebruik van het Yookr dashboard zijn we in staat om belangrijke stuur informatie binnen ons bedrijf realtime inzichtelijk te maken. 


Toekomstige innovaties

Niet enkel de buitenkant van de geit kan bewaakt worden, maar ook de gezondheid van de geiten zelf kan beter bewaakt worden. Het is op dit moment nog onduidelijk waarom de ene geit 500 liter melk per jaar levert en de andere geit 2000 liter. De volgende activiteit hierin is het inzetten van een stappenteller per geit om te onderzoeken hoeveel stappen er per geit gezet worden in combinatie met de melk afgifte aan de carrousel. Op de langere termijn willen we gaan werken met maagbolussen, zodat we ook de inhoud en werking van de maag kunnen meenemen in de analyses van de geiten.